Zrušený nebo zpožděný let Smartwings? Kompenzaci až 600 euro můžete získat na pár kliknutí!

Největší česká letecká společnost vypravuje v průměru desítky letů denně. Pokud jste v poslední době i vy letěli se Smartwings a váš let byl nečekaně zrušen nebo zpožděn, pak je tento článek právě pro vás. Níže se dočtete o pravidlech pro kompenzace za narušené lety, v jaké výši můžete kompenzaci žádat a především způsob, jak se k odškodnění co nejdříve dostat.

Pravidla pro uplatňování nároku na kompenzaci z pohledu práva EU

Evropská Unie chtěla přijmout opatření, které by zabránilo svévolnému chování leteckých dopravců vůči pasažérům, a proto přijala nařízení č. 261/2004. Tento předpis chrání práva cestujících v letecké dopravě a pro případ, že jsou tato pravidla porušována, zakotvuje způsob odškodňování vzniklé újmy.

Nařízení EU upravuje zrušené nebo zpožděné lety, a případy odepření nástupu na palubu (tzv. overbooking).

U kterých letů Smartwings mohu získat finanční kompenzaci?

Nařízení EU č. 261/2004 upravuje tři hlavní případy, kdy může cestující uplatňovat nárok na kompenzaci. Jedná se o

Zpožděné lety

Nárok na kompenzaci máte v případě, že se váš let se Smartwings zpozdil o 3 a více hodin. Pro výpočet délky zpoždění je zásadní, v jakém čase letadlo přistálo v cílové destinaci oproti plánovanému příletu. Naopak není podstatné, s jakým zpožděním letadlo vzlétlo. Důležitou podmínkou také je, že vina musí být na straně Smartwings, a tudíž se nesmí jednat o žádnou z mimořádných okolností (např. nepříznivé počasí).

Zrušené lety

V případě, že Smartwings zruší váš let méně než 14 dnů před plánovaným vzlétnutím, taktéž vám vzniká nárok na kompenzaci. Stejně jako u zpožděných letů nesmí být důvodem zrušení jedna z mimořádných okolností, a naopak se musí jednat o chybu na straně Smartwings. V opačném případě nárok na kompenzaci nevzniká. 

Odepření nástupu na palubu (overbooking)

Kompenzaci můžete získat i v případě, že vám byl personálem Smartwings odepřen nástup na palubu z důvodu přeplnění letadla i přesto, že jste měl zaplacenou letenku. V takovém případě můžete požadovat odškodnění ve stejné výši jako u zrušeného či zpožděného letu podle pravidel, která si popíšeme níže v článku. Podmínkou pro uplatnění nároku na kompenzaci je, že cestujícímu nebylo umožněno nastoupit do letadla proti jeho vůli a nejednalo se o dobrovolné přenechání místa jinému cestujícímu.

Mimořádné okolnosti, kvůli kterým nárok na kompenzaci nevzniká

Nárok na kompenzaci podle nařízení EU č. 261/2004 nevzniká pokaždé, když dojde k naplnění jedné z výše uvedených podmínek. Jsou zde určité situace, které nemůže Smartwings ovlivnit nebo jim zabránit. Podle EU by nebylo fér požadovat po leteckých společnostech odškodnění i v těchto případech, a tak v nařízení zakotvila tzv. mimořádné okolnosti. Jedná se například o stávky letištního personálu, nepříznivé počasí nebo poruchu letového radaru. Pokud nastane jedna z těchto okolností, Smartwings není povinen vám kompenzaci vyplatit.

Kolik peněz dostanu za zrušený či zpožděný let Smartwings?

Částka, na kterou máte nárok, se liší především v závislosti na vzdálenosti letu a také na délce zpoždění, se kterým jste se dostali do vaší cílové destinace. Pravidla pro výši kompenzace platí stejně jak pro zrušené a zpožděné lety, tak pro případy odepření nástupu na palubu letadla.

U letů se vzdáleností v délce do 1 500 kilometrů platí, že cestující může získat kompenzaci do výše 250 euro. U delších letů, které se pohybují od 1 500 do 3 500 kilometrů, můžete požadovat až 400 euro. Nejvíce je možné získat u letů nad 3 500 kilometrů, a to až 600 euro. Zde je podmínkou, že let musí být provozován mezi letištěm v EU a letištěm mimo území EU. Příkladem je let z Prahy do Dubaje. Naopak u letů s délkou přes 3 500 kilometrů, ale pouze v rámci EU, je výše kompenzace snížena na 400 euro.

Pro nároky ve výši 600 euro upravuje nařízení EU podmínku, že zpoždění musí být v délce nad 4 hodiny. Pokud tedy váš let splňuje požadavek vzdálenosti nad 3 500 kilometrů, ovšem do cílové destinace jste se dostali se zpožděním v rozmezí 3 až 4 hodiny, Smartwings je oprávněn snížit vaši kompenzaci na 300 euro. Pokud hledáte informace ohledně nestihnutí navazujícího letu, přejděte na tento článek.

Můj let Smartwings splňuje výše zmíněné podmínky, jak získat kompenzaci?

Pokud byl váš let zrušen či zpožděn, máte dvě možnosti, jak získat kompenzaci. Zaprvé se můžete obrátit na Smartwings sami, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na jejich webových stránkách. Tuto možnost volí zpočátku většina cestujících, ovšem brzy zjistí, že není příliš úspěšná. Letecké společnosti totiž často odmítají vyplácet cestujícím kompenzaci i v případech, kdy na ní mají nárok. Letecké společnosti, v tomto případě Smartwings, poté spoléhá na to, že většina cestujících se s tímto rozhodnutím smíří a situaci dále neřeší, jelikož by tím strávili mnoho času a stálo by je to spoustu nervů. Navíc výsledek by byl i tak nejistý.

Druhou variantou je, že si ušetříte nervy a předáte váš případ nám. Se zástupci letecké společnosti naše právní oddělení komunikuje každý den a v celém procesu se vyznáme. Stačí jen vyplnit náš formulář, naši kolegové posoudí případ a následně kontaktují zástupce Smartwings. Bude-li to potřeba, naši právníci zahájí s leteckou společností soudní spor. Jakmile kompenzaci získáme, ihned vám ji vyplatíme. V Refundio je výhodou to, že neplatíte žádné soudní poplatky ani peníze za právní služby, jako v případech, kdybyste chtěli nárok na kompenzaci řešit individuálně s právníkem. Zároveň, pokud je to jen trochu možné, kompenzaci vám vyplatíme předem. Nemusíte tedy na nic čekat a peníze máte obratem na účtu. 

V případě, že byste rádi získali kompenzaci za váš narušený let, ale zároveň si chcete ušetřit čas a nervy, vyplňte náš krátký formulář. My se o vše postaráme a následně vám vyplatíme peníze, na které máte nárok.

Pokud máte o kompenzaci zájem, jednoduše vyplňte krátký formulář a poté se již nemusíte o nic starat. My se spojíme se zástupcem letecké společnosti a získáme pro vás odškodnění ať už smírně či soudní cestou.

Smartwings Group - jaká společnost provozuje váš let?

Přesto, že je Smartwings českou společností, provozuje své lety ze čtyř různých evropských států. Je tedy dobré vědět, který konkrétní letecký dopravce váš let provozoval. Pokud je před číslem vašeho letu označení QS, jedná se o Smartwings sídlící v České republice. Naopak 6D je označení pro Smartwings Slovakia, kombinací 7O se značí Smartwings Hungary a pod označením 3Z poznáte Smartwings Poland. Rozlišení jednotlivých společností je zásadní pro uplatnění nároku na kompenzaci u té správné společnosti.

Hledáte informace o kompenzaci za narušení letu jinou společností?

Ověřte svůj nárok na kompenzaci zdarma
Ověřit