LOT - kompenzace za zpožděný nebo zrušený let. Na co máte nárok?

Stejně jako u jiných leteckých společností, i v případě polské aerolinky máte nárok na kompenzaci v případě narušeného letu. Letecká společnost LOT (konkrétně Polskie Linie Lotnicze LOT) provozuje lety do více než 80 měst. Díky rozsáhlé letecké síti se můžete dostat i do těch nejodlehlejších koutů světa, od starého kontinentu až po Blízký východ, Asii a Severní Ameriku. Pokud váš let startoval z některého z polských letišť nebo měl přestup na některém z polských letišť, z letišť v jiných evropských zemích nebo dokonce z Kanady, možná jste letěli s touto leteckou společností.

Co když je můj let se společností LOT narušen? A co to vlastně znamená?

Při posuzování nároku na kompenzaci je velmi důležité spojení "Narušení letu". Týká se situací, kdy let neprobíhá podle plánu, a tím pádem způsobil cestujícím nepříjemnosti. Narušení letu může být buďto v podobě zrušení letu, zpoždění letu nebo odepření nástupu na palubu (overbooking). Každá z těchto situací je podrobněji popsána níže.

Zrušený let

Ke zrušení letu dochází, když se letecká společnost rozhodne zrušit plánovaný let. Na základě toho musí být cestujícím poskytnuto náhradní řešení cesty. Důvodem mohou být provozní problémy, mimořádné okolnosti nebo nedostatek cestujících na konkrétní trase. Abyste mohli od společnosti LOT požadovat finanční náhradu, musíte být o zrušení letu informováni méně než 14 dní před plánovaným odletem.

Zpožděný let

Ke zpoždění letu dochází z různých důvodů jako jsou povětrnostní podmínky, technické problémy nebo přetížení letového provozu. Někdy se čekání může protáhnout na několik hodin nebo dokonce na celou noc. V takovém případě máte od letecké společnosti nárok nejen na jídlo a nápoje (které je povinna poskytnout při zpoždění delším než 2 hodiny), ale také na ubytování a dopravu. Pokud je váš let v cílové destinaci zpožděn o více než 3 hodiny, máte nárok na finanční kompenzaci. Důležité je však zmínit, že zpoždění musí být zaviněno společností LOT, a ne tzv. mimořádnými okolnostmi.

Odmítnutí nástupu na palubu (overbooking)

K overbookingu dochází tehdy, když letecká společnost LOT prodá více letenek, než kolik je míst v letadle. To může vést k tomu, že cestujícím je odepřen nástup na palubu a jsou nuceni nastoupit na pozdější let. Za overbooking se nepovažuje dobrovolné vzdání se místa nebo odepření nástupu na palubu z důvodu nevhodného chování cestujícího. Cestující mají v tomto případě nárok na stejnou kompenzaci jako u zpožděných nebo zrušených letů.

Zmeškání navazujícího letu

V případě, že jste v důsledku zpoždění či zrušení letu nestihli váš navazující let do cílové destinace, nárok se posuzuje obdobně jako u zrušeného či zpožděného letu. Více informací naleznete v článku "Zmeškání navazujícího letu".

Kdy mám nárok na odškodnění podle nařízení EU č. 261/2004 a kdy ne?

Pokud je narušení letu způsobeno situací, které společnost LOT Polish airlines mohla zabránit, ale nezabránila, je povinna cestující odškodnit. Existují však situace, kterým se naopak vyhnout nedalo - ty jsou podle nařízení EU klasifikovány jako tzv. mimořádné okolnosti. V těchto případech cestující nemají nárok na kompenzaci. Níže uvádíme několik příkladů těchto situací.

 • Špatné povětrnostní podmínky
 • Nestabilní politická situace
 • Technická závada, které nemohla letecká společnost zabránit
 • Stávka letištního personálu
 • Bezpečnostní rizika
 • Teroristický útok, požár, nahlášená bomba atd.
 • Jiné mimořádné nebo výjimečné situace
 • A další...

Jak mohu získat kompenzaci za zpožděný či zrušený let společnosti LOT?

Z našich zkušeností víme, že letecké společnosti buď vůbec nesdělují důvod přerušení letu, nebo dokonce poskytují cestujícím nepravdivé informace.

Proto je nejlepším způsobem, jak si ověřit, zda máte skutečně nárok na kompenzaci, vyplnění našeho formuláře. My ověříme důvod narušení letu a kontaktujeme společnost LOT. Pokud společnost nebude chtít odškodnění vyplatit, zahájíme soudní řízení a kompenzaci pro vás i tak získáme.

Samozřejmě se můžete obrátit přímo na leteckou společnost vyplněním formuláře na jejích internetových stránkách. Je však možné, že i tak nebudou chtít vaši reklamaci přijmout, stále vám budou poskytovat zavádějící informace, vyměníte si desítky e-mailů či telefonátů se zákaznickou podporou a úspěch v podobě získání kompenzace bude i nadále nejistý.

Pokud máte o kompenzaci zájem, jednoduše vyplňte krátký formulář a poté se již nemusíte o nic starat. My se spojíme se zástupcem letecké společnosti a získáme pro vás odškodnění ať už smírně či soudní cestou.

To nejdůležitější nakonec - kolik euro dostanu, pokud splním všechny výše uvedené podmínky?

Na našich webových stránkách je uvedeno, že můžete získat odškodnění až do výše 600 euro. Výše odškodnění je ovlivněna řadou faktorů, například tím, zda provozovatel narušeného letu sídlí v Evropské unii. Jaká tedy bude výše kompenzace za narušený let společnosti LOT, která má sídlo ve Varšavě?

 • 250 euro / cestující
  pokud je vzdálenost mezi letišti do 1 500 km
 • 400 euro / cestující
  pokud je vzdálenost mezi letišti od 1 500 km do 3 500 km
  nebo pokud je vzdálenost mezi letišti větší než 3 500 km a obě letiště se nacházejí v EU
 • 600 euro / cestující
  pokud je vzdálenost mezi letišti větší než 3 500 km a jedno letiště se nachází v EU a druhé mimo EU

Mimo to může společnost LOT podle nařízení EU požadovat 50% snížení kompenzace, pokud byl let se vzdáleností nad 3 500 km zpožděn o 3 až 4 hodiny, tj. 300 euro.


Co dělat v případě, že vám LOT odmítl kompenzaci vyplatit?

Nezoufejte! Pokud vám letecká společnost zamítla vyplatit kompenzaci za váš narušený let, i tak se vám pokusíme pomoci. Naši právníci zdarma posoudí váš let a zejm. důvody, pro které letecká společnost odmítla kompenzaci vyplatit. Ve většině případů dokážeme klientům získat kompenzaci i poté, co jim aerolinka nárok zamítne. Vždy je však lepší nás kontaktovat jako první, abychom těmto situacím mohli předejít.

Pokud máte o kompenzaci zájem, jednoduše vyplňte krátký formulář a poté se již nemusíte o nic starat. My se spojíme se zástupcem letecké společnosti a získáme pro vás odškodnění ať už smírně či soudní cestou.

Neletěl jsem se společností LOT. Platí stejné podmínky i pro ostatní letecké společnosti?

V našich dalších článcích se dozvíte, jak získat kompenzaci, pokud váš let provozovala jiná letecká společnost:

Ověřte svůj nárok na kompenzaci zdarma
Ověřit